Trevlig höst önskar styrelserna.

NYTT FÖR I ÅR:   Arbetsgrupper för skötsel av allmänningar

Pumpgrupper: Karta

Kallelser, verksamhetsberättelser och protokoll för 2021-års stämma finns för:

Håtövikens Tomtägareförening: Handlingar

Protokoll från extrastämma 2/10-21 avseende stadgeändring

Håtövikens VA-samfällighetsförening: Handlingar

Länsstyrelsen har beslutat att totalt fiskeförbud råder i Håtöviken med omnejd mellan 1/4 och 15/6. Karta

Läs om det stora elbråket 1959-62. HÄR

Vad togs upp på stämman 15/4 1964? HÄR

Hemsidan reviderad 13 oktober 2021. Synpunkter kan lämnas till Michael Strandell: strandell.michael@outlook.com