2020-01-20 – Vildsvinsjakt. Johannes gick samman med bonden Lelle mfl för att tillsammans skjuta av gris i områdena kring Håtö. Det jagades på Lelles marker, Knektnäset, samt inne på Håtövikens område. 2 grisar sköts i träskmarken bakom Franzén´s 2 fastigheter. Det var allt som sköts totalt för hela Håtö den dagen.