VA-Nyheter oktober 2022

Inga nya avtal kommer att skrivas, nästa chans är avtal från 1/6 2023

Fakturor för perioden 1/7-22 – 31/12-22 kommer i januari 2023.

Norrtälje kommun har ändrat sina principer för bostadslägenhetsavgifter (BLG) enligt:

 • Numera debiteras samfälligheten för samtliga BLG, tidigare var det först från den 3:e BLG.
 • Man separerar numera mellan BLG med och utan dagvattenavlopp(regn).
 • Kostnad per medlem per BLG utan dagvattenavlopp 2021  2760:-
 • Vidare information finns på denna länk. Prissättning
 • I praktiken innebär detta en sänkning av BLG årsavgiften från 3086:- till 2835:-
 • Kostnad för vatten per m3 2022 = 38,21:-
 • För avgifter 2022 se VA-Taxa 2022
 • Kostnad för vatten per m3 2021 = 37,10:-
 • För avgifter 2021 se VA-Taxa 2021
 • Tillkommer gör diverse andra avgifter
 • De som vill ansluta sig till trygghetsavtal måste kontakta Michael S. i maj 2023. Avtalet gäller sedan från 1/6-23 till 31/5-24. Nya avtal kan tecknas först maj 2023.
 • Uppgradering av pumpstyrning
 • Norrtäljes SMS-tjänst för meddelande om störningar på VA-systemet

Med reservation för felberäkningar