VA-Nyheter juni 2023

Inga nya avtal kommer att skrivas, nästa chans är avtal från 1/6 2024

Fakturor för perioden 1/1-23- 30/6-23 kommer i juli 2023.

Norrtälje kommun har 2022 ändrat sina principer för bostadslägenhetsavgifter (BLG) enligt:

  • Numera debiteras samfälligheten för samtliga BLG, tidigare var det först från den 3:e BLG.
  • Man separerar numera mellan BLG med och utan dagvattenavlopp(regn).
  • På stämman 2023 beslutades att medlemsavgiften i stort endast kommer att täcka styrelsearvodet. Detta för att vi numera måste momsredovisa. Den buffert som finns används för att kunna ligga ute med pengar mellan faktureringarna. Vidare kommer samtliga driftskostnader som försäkringar, el, dabas, bankkostnader osv. att debiteras direkt på medlemmarna. Sålunda kommer januarifakturan att utöver tidigare poster även innehålla en post för driftskostnader för hela det tidigare året. Julifakturan kommer att se ut som tidigare.
  • De som vill ansluta sig till trygghetsavtal måste kontakta Michael S. i maj 2024. Avtalet gäller sedan från 1/7-24 till 30/6-25. Nya avtal kan tecknas först maj 2024.
  • Uppgradering av pumpstyrning
  • Norrtäljes SMS-tjänst för meddelande om störningar på VA-systemet

Med reservation för fel.