VA-Nyheter 2021/22

Inga nya avtal kommer att skrivas, nästa chans är avtal från 1/6 2022.

Fakturor för perioden 1/7-21 – 31/12-21 kommer i januari 2022. Förfallodag 28/2 – 22

Norrtälje kommun har ändrat sina principer för bostadslägenhetsavgifter (BLG) enligt:

  • Numera debiteras samfälligheten för samtliga BLG, tidigare var det först från den 3:e BLG.
  • Man separerar numera mellan BLG med och utan dagvattenavlopp(regn).
  • Kostnad per medlem per BLG utan dagvattenavlopp 2021  2760:-
  • I praktiken innebär detta en sänkning av BLG årsavgiften från 3086:- till 2760:-
  • Kostnad för vatten per m3 2021 = 37,10:-
  • För avgifter 2021 se VA-Taxa 2021
  • Tillkommer gör diverse andra avgifter
  • De som vill ansluta sig till trygghetsavtal måste kontakta Michael S. i maj 2022. Avtalet gäller sedan från 1/6-22 till 31/5-23.
  • Uppgradering av pumpstyrning
  • Norrtäljes SMS-tjänst för meddelande om störningar på VA-systemet

Med reservation för felberäkningar