************************

Arbetsdag hösten 2022 . Lördag 1 oktober. Möte vid telefonkiosken 10:00

Principen för arbetsdagar finns i högra kolumnen

************************
OBS!
Vi vill uppmärksamma alla på att det inte är ok att lägga ut ris och dylikt på allmänningarna.

Väl mött hälsar Styrelsen