Ordförande: Hans Andresen
Tel:072-224 43 77
E-post: hans.andresen@live.se

Sekreterare: Barbro Löfvenberg Ahl
Tel:070-400 08 63
E-post: ahl_barbro@hotmail.com

Kassör: Mats Björkman
Tel:0705596887
E-post: mats.bjorkman@mbkkonsult.se

Ledamot: Anders Carlestam
Tel:
E-post: anders@carlestam.com

Ledamot: Bertil Strandell
Tel:070-880 34 70
E-post: bertil.strandell@gmail.com

Suppleant: Bo Österberg
Tel:
E-post:

Suppleant: Kennet Ehn
Tel: 070-768 19 77
E-post: kenneth@ehn.eu

Valberedning
Sigrid Schumann, E-post: schumann.sigrid@gmail.com
Lotta Björkman, E-post: lotta.bjorkman@bredband2.com
Ted Johansson, E-post: ted@asistosverige.se