Enligt stämmobeslut skall fakturor för tomtägareföreningen och va-samfälligheten skickas via e-post. Ansvaret för att föreningarna har rätt e-postadress ligger på medlemmarna och inte på respektive styrelse. Om ett utskick inte genererar ett felmeddelande som t.ex. ”The address wasn’t found” anses att e-posten nått mottagaren. Vid eventuella felmeddelanden kommer vi att ringa mottagaren och kontrollera e-postadressen.

  • Faktura för tomtägarföreningen skall komma i juni för betalning senast 30/6
  • Fakturor för VA-samfälligheten:
    • I juli för perioden 1/1 till 31/6 för betalning senast 31/8.
    • I januari för perioden 1/7 till 31/12 året innan, betalning senast 28/2. Då faktureras även för samtliga driftskostnader som el, försäkring, databas m.m.
  • Enligt stämmobeslut hos båda föreningarna uttas en påminnelseavgift på 300 kr.

För att undvika att fakturor hamnar i skräpkorgen föreslår vi att ni aktivt tillåter e-post från följande : hans.andresen@live.se , strandell.michael@outlook.com