Enligt stämmobeslut skall fakturor för tomtägarföreningen och va-samfälligheten skickas via e-post. Ansvaret för att föreningarna har rätt e-postadress ligger på medlemmen och inte på respektive styrelse. Om ett utskick inte genererar ett felmeddelande som t.ex. ”The address was not found” anses att e-posten nått mottagaren. Vid eventuella felmeddelanden kommer vi att ringa mottagaren och kontrollera e-postadressen.

  • Faktura för tomtägarföreningen skall komma i juni för betalning senast 30/6
  • Fakturor för VA-samfälligheten:
    • I juli för vattenförbrukning 1/1 till 31/6, medlemsavgift och halva lägenhetsavgiften. Betalning senast 31/8.
    • I januari för vattenförbrukning 1/7 till 31/12 året innan, resterande lägenhetsavgift och samtliga driftskostnader som el, försäkring, databas m.m. Betalning senast 28/2.
  • Faktura för VA-avtal. Samfälligheten betalar en gemensam faktura och vidaredebiterar i juni. Avtalen gäller i ett år från 1/7 och förnyas automatiskt till dess uppsägning sker.
  • Enligt stämmobeslut hos båda föreningarna uttas en påminnelseavgift på 300 kr

För att undvika att fakturor hamnar i skräpkorgen föreslår vi att ni aktivt tillåter e-post från följande : hans.andresen@live.se , strandell.michael@outlook.com