Har du frågor om Håtövikens Tomtägareförening eller området kontakta

Ordförande: Hans Andresen, hans.andresen@live.se Tel: 0722-244377

Vice ordf: Lena Franzén, lena_franzen2002@hotmail.com, Tel: 070-63159 42

Sekreterare: Barbro Löfvenberg Ahl, ahl_barbro@hotmail.com Tel: 070-4000863

För ekonomi Kassör: Lottie Voltaire, lottie.voltaire@gmail.com Tel:0703-850805

Har du frågor om Håtövikens Samfällighetsförening GA:23

Ordförande: Michael Strandell, strandell.michael@outlook.com 073-4615688

För problem med pumpar.