Har du frågor om Håtövikens Tomtägareförening eller området kontakta

Ordförande: Hans Andresen, hans.andresen@live.se Tel: 0722-244377

Sekreterare: Barbro Löfvenberg Ahl, ahl_barbro@hotmail.com Tel: 070-4000863

Har du frågor om Håtövikens Samfällighetsförening GA:23

Ordförande: Michael Strandell, strandell.michael@outlook.com +4673-4615688

Problem med pumpar/kvarnar.