Vill du fälla träd som inte är på din tomt?
Då ansöker du om det via en blankett som du skickar till styrelsen.
Ansökan Trädfällning i:  Excel  eller  PDF(skriv ut)  eller  PDF(fyll i) -format

All trädfällning på allmänningar kräver styrelsebeslut.