Vi är en ideell förening som bildades 1956 med syfte att bevaka  våra medlemmars ekonomiska och andra gemensamma intressen. Föreningen har idag 67 medlemmar varav de flesta är fritidtidsboende på området, men några har flyttat hit permanent. Gemensamt äger och förvaltar vi ett antal allmänna områden med stränder, ängar och skog där vi försöker vårda och bevara den naturliga skärgårdsväxtligheten.