VA-fakturor har skickats ut. Förfallodatum 31/8-24

Verksamhetsberättelser och protokoll för 2024-års stämmor finns för

Håtövikens Tomtägarförening: Handlingar kompletta

Håtövikens VA-samfällighetsförening : Handlingar kompletta

Norrtäljes VA-taxa för 2023 och för 2024

Håtö tomtägare(Knektnäset) har markerat ett trevligt promenadstråk ”Håtö runt slingan ”.

Länsstyrelsen har beslutat att totalt fiskeförbud råder i Håtöviken med omnejd mellan 1/4 och 15/6. Karta

Läs om det stora elbråket 1959-62. HÄR

Vad togs upp på stämman 15/4 1964? HÄR

Hemsidan reviderad 1 juli 2024

Synpunkter kan lämnas till Michael Strandell: strandell.michael@outlook.com