Pumgrupper: Karta

Från 1955: Förslag till byggnadsplan för Håtövikens fritidsområde

Något år senare: Plan över Håtövikens fritidsområde

Kartor över ledningsdragning av Vattnen & Avlopp och IpOnly-fiberkabel

Avstyckning och koordinater för området. Två kartor A & B