Trevlig vår/sommar önskar styrelserna.

Årets stämmor 2024 kommer att hållas den 1/6-24 i Båtsviken.

Tomtägarföreningen kl 13:00 och VA-samfälligheten direkt efter, ca 14.

Kallelser, verksamhetsberättelser och protokoll för 2024-års stämmor finns för

Håtövikens Tomtägarförening: Handlingar

Håtövikens VA-samfällighetsförening : Handlingar

Norrtäljes VA-taxa för 2023 och för 2024

Håtö tomtägare(Knektnäset) har markerat ett trevligt promenadstråk ”Håtö runt slingan ”.

Länsstyrelsen har beslutat att totalt fiskeförbud råder i Håtöviken med omnejd mellan 1/4 och 15/6. Karta

Läs om det stora elbråket 1959-62. HÄR

Vad togs upp på stämman 15/4 1964? HÄR

Hemsidan reviderad 10 maj 2024

Synpunkter kan lämnas till Michael Strandell: strandell.michael@outlook.com