Trevlig vinter/vår önskar styrelserna.

Faktura för Tomtägarföreningen har skickats ut. Förfallodatum 30/6-23

Fakura för VA-samfälligheten skickades ut den 22 januari-24. Förfallodatum 28/2-24

Kallelser, verksamhetsberättelser och protokoll för 2023-års stämmor finns för

Håtövikens Tomtägarförening: Handlingar. Extra stämma 4 oktober 2023

Håtövikens VA-samfällighetsförening : Handlingar

Samfälligheten måste numera redovisa moms.

Norrtäljes VA-taxa för 2022 finns här och för 2023 här.

Faktura för 1/1 – 30/6 2023 har skickats.

Håtö tomtägare(Knektnäset) har markerat ett trevligt promenadstråk ”Håtö runt slingan ”.

Länsstyrelsen har beslutat att totalt fiskeförbud råder i Håtöviken med omnejd mellan 1/4 och 15/6. Karta

Läs om det stora elbråket 1959-62. HÄR

Vad togs upp på stämman 15/4 1964? HÄR

Hemsidan reviderad 22 januari 2024

Synpunkter kan lämnas till Michael Strandell: strandell.michael@outlook.com