Trevlig vår önskar styrelserna.

2022-års stämmor kommer att ske lördagen 4 juni kl 13:00 med Tomtägarföreningen först och VA-samfälligheten ca 14.

Ni som önskar teckna VA-avtal med Skandinavisk Kommunalteckning avseende pumpstationer måste höra av er till Michael senast i maj. Alla avtal som nytecknas gäller från 1/6.

Kallelser, verksamhetsberättelser och protokoll för 2022-års stämma finns för

Håtövikens Tomtägareförening: Handlingar

Håtövikens VA-samfällighetsförening: Handlingar

Norrtäljes VA-taxa för 2022 finns här

Länsstyrelsen har beslutat att totalt fiskeförbud råder i Håtöviken med omnejd mellan 1/4 och 15/6. Karta

Läs om det stora elbråket 1959-62. HÄR

Vad togs upp på stämman 15/4 1964? HÄR

Hemsidan reviderad 6 april 2022

Synpunkter kan lämnas till Michael Strandell: strandell.michael@outlook.com