Information från styrelsen

Protokoll från årsmöten Tomtägare och VA

Protokollen kan ni hitta på följande sidor:

Tomtägarföreningen: http://www.hatovikentomtagare.se/kalender/arsmote/

VA Föreningen: http://www.hatovikentomtagare.se/vatten-avlopp/stadgar-arsstammor/

Arbetsdagen den första lördagen i Oktober

Enligt årsmötesbeslut 2020 sker inte längre någon återbetalning vid närvaro på arbetsdagarna. Styrelsen hoppas ändå på stort deltagande, vi är alla ansvariga för våra Allmänningar. Styrelsen kommer att informera i god tid om aktuell arbetsdag. Vägföreningen har önskemål om att varje tomtägare sköter diket mot vägen utanför sin egen tomt.