Trevlig vinter/vår önskar styrelserna.

Fakturor för Håtövikens-VA gällande 1/7 – 31/12 2022 har skickats ut. Kolla er skräppost om ni inte fått någon faktura.

Kallelser, verksamhetsberättelser och protokoll för 2022-års stämma finns för:

Håtövikens Tomtägareförening: Handlingar

Håtövikens VA-samfällighetsförening: Handlingar

Norrtäljes VA-taxa för 2022 finns här

Länsstyrelsen har beslutat att totalt fiskeförbud råder i Håtöviken med omnejd mellan 1/4 och 15/6. Karta

Läs om det stora elbråket 1959-62. HÄR

Vad togs upp på stämman 15/4 1964? HÄR

Hemsidan reviderad 16 januari 2022

. Synpunkter kan lämnas till Michael Strandell: strandell.michael@outlook.com