Trevlig höst/vinter önskar styrelserna.

Kallelser, verksamhetsberättelser och protokoll för 2022-års stämma finns för

Håtövikens Tomtägareförening: Handlingar Protokoll

OBS. Håtövikens VA-samfällighetsförening kallar härmed till extra stämma den 1 oktober kl 10.00 i samband med arbetsdagen. Handlingar

Håtövikens VA-samfällighetsförening: Handlingar Protokoll

Norrtäljes VA-taxa för 2022 finns här

Länsstyrelsen har beslutat att totalt fiskeförbud råder i Håtöviken med omnejd mellan 1/4 och 15/6. Karta

Läs om det stora elbråket 1959-62. HÄR

Vad togs upp på stämman 15/4 1964? HÄR

Hemsidan reviderad 17 september 2022

Synpunkter kan lämnas till Michael Strandell: strandell.michael@outlook.com