Trevlig höst/vinter önskar styrelserna.

Kallelser, verksamhetsberättelser och protokoll för 2022-års stämmor finns för

Håtövikens Tomtägareförening: Handlingar

Håtövikens VA-samfällighetsförening inkl extrastämma: Handlingar

Norrtäljes VA-taxa för 2022 finns här och för 2023 här.

Fakturautskick för 1/7 – 31/12 2022 skickas i början av januari-23

Länsstyrelsen har beslutat att totalt fiskeförbud råder i Håtöviken med omnejd mellan 1/4 och 15/6. Karta

Läs om det stora elbråket 1959-62. HÄR

Vad togs upp på stämman 15/4 1964? HÄR

Hemsidan reviderad 21 december 2022

Synpunkter kan lämnas till Michael Strandell: strandell.michael@outlook.com