Från 1955: Förslag till byggnadsplan för Håtövikens fritidsområde
Något år senare: Plan över Håtövikens fritidsområde