Har du frågor om området och föreningen?

När det gäller allmänna frågor kan du kontakta:

När det gäller medlemsavgifter med mera kan du kontakta: