Kallelse årsmöte
Kallelse Håtövikens VA Samfällighet Kallelse Årsmöte 2017

Förrättningsprotokoll
2012 05 09 Förrättningsprotokoll

Karta
skt_karta_ledningsdragning_hatovikn_bilaga

Projektinformation
2013-07-31Färdiganmälan Håtöviken
2013 02 26 Infobrev
2013 02 26 Anmälningsblankett antal bostadslägenheter
2013 02 05 Projektbeskrivning Håtövikens VA (info från styrelsen)
2013 02 05 Karta ledningsdragning (info från entreprenören)
2013 02 05 Info om grävningsplan (info från entreprenören)
skt_karta_ledningsdragning_hatovikn_bilaga

Årsredovisningar
Årsredovisning 2013
Årsredovisn 2012

Budgetar
Budget 2014
Budget 2013 inkl prognos

Fakturaunderlag
2014 06 18 Faktura 1,0 bostadslägenhet o medlemsavgift
2014 06 18 Faktura 1,5 bostadslägenhet o medlemsavgift
2014 06 18 Faktura 2,0 bostadslägenhet o medlemsavgift
2014 06 18 Faktura 2,5 bostadslägenheter o medlemsavgift