Hans Andresen, Ordförande
Barbro Löfvenberg Ahl, Sekreterare
Liselotte Voltaire, Kassör
Lena Franzén, Vice ordförande
Bertil Strandell, Ledamot
Kennet Ehn, Suppleant
Gunnar Brobert, Suppleant