PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2020

Protokollet från årets årsmöte hittar du här: Protokoll Årstämma 2020 Håtöviken


TIDIGARE PROTOKOLL

Håtövikens Tomtägareförening 2019
Håtövikens Tomtägareförening 2018
Håtövikens Tomtägareförening Årsmötesprotokoll 2017
Protokoll årsmöte Håtövikens Tomtägareförening 2016
Protokoll 2015
Protokoll 2014
Protokoll 2013

ÖVRIGA DOKUMENT
Kallelse Årsmöte 2017

Ängsgruppen Rapport till Årsmöte 2016
Ängar_ovr3_10
Valberedningens förslag 2016
Balansrapport 2015
Resultatrapport 2015
Håtövikens Tomtägareförenings verksamhetsberättelse 2015
Bryggpolicy 2016
Håtövikens Tomtägareförenings verksamhetsberättelse 2014
Balansrapport 2014
Resultatrapport 2014 och Budget 2015
Förslag till Bryggpolicy 2015