************************

Beträffande arbetsdagar för 2020 kommer information uppdateras här inom kort.

************************
OBS!
Vi vill uppmärksamma alla på att det inte är ok att lägga ut ris och dylikt på allmänningarna.

Väl mött hälsar Styrelsen