Vill du fälla träd som inte är på din tomt?
Då ansöker du om det via en blankett som du skickar till styrelsen.
Den hittar du här: Ansökan Trädfällning