Vid årsmötet den 19 maj 2012 antogs regler för allmänningarnas skötsel. Här slås fast att föreningen har en lag- och stadgeenlig skyldighet att vårda och sköta dessa. Det antas att Håtövikens tomtägareförening på grund av förändrade förhållanden i omvärlden har en delvis ny roll att uppfylla och utveckla i framtiden. Denna föreslagna praktika är ett inlägg i denna framtidsdiskussion och utgår från en övergripande målsättning om ett bevarande och aktuella kunskaper om landskapsvård och ett översett kart- eller fotomaterial. Läs den här.

Planen för ängsskötseln är utformad och mer detaljer kan du hitta här: Plan Ängsskötsel Håtöviken
Karta för ängarna hittar du här: Karta Håtöviken skötselområden och ängar


Städdagar på allmänningar
Allmänningarna städas under städdagarna som annonseras på förstasidan och mer om arbetet kan läsas här.
All trädfällning på allmänningar behöver styrelsebeslut.


ARKIV Ängsskötsel:
Synpunkter och förslag kan läsas här.