Har du frågor eller funderingar kring våra bryggor, vänligen vänd dig till en av våra bryggchefer.

BRYGGCHEFER
Västerängsbryggan

Peter Svärdh
Telefon: 0760 50 75 60
E-post: psvardh@gmail.com

Telefonbryggan
Fredrik Sandgren
Telefon: 08 510 144 76, 0708 13 74 11
E-post: fredrik.sandgren@articusbygg.se

Långhalsbryggorna
Johannes Franzén
Telefon: 0704 43 97 98
E-post: johannes@activity.se