Protokollen kan ni hitta på följande sidor:

Tomtägarföreningen: http://www.hatovikentomtagare.se/kalender/arsmote/

VA Föreningen: http://www.hatovikentomtagare.se/vatten-avlopp/stadgar-arsstammor/