Enligt årsmötesbeslut 2020 sker inte längre någon återbetalning vid närvaro på arbetsdagarna. Styrelsen hoppas ändå på stort deltagande, vi är alla ansvariga för våra Allmänningar. Styrelsen kommer att informera i god tid om aktuell arbetsdag. Vägföreningen har önskemål om att varje tomtägare sköter diket mot vägen utanför sin egen tomt.